ลุงวัย 86 ปี สุดปลื้ม ขอคืนที่ดินจากกรมธนรักษ์ให้เพื่อนบ้านสำเร็จ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565  สำนักงานคณะธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่พบกับคณะยุติธรรมตำบลสารจิตรเพื่อสำรวจแนวเขตพื้นที่ราชพัสดุ ในกรณีที่โรงเรียนบ้านสามหลุมขอส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง  แต่ปรากฏว่าหลังจากที่โรงเรียนบ้านสามหลุมได้หยุดการเรียนการสอน พื้นที่ดังกล่าวก็มิได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  ทางหมู่บ้านจึงของบจากทางราชการมาดำเนินสร้าง แทงค์น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 3 หลุม และในพื้นที่ดังกล่าวยังมีบ้านเรือนราษฎรอีกจำนวน 2 หลังซึ่งอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ หลังจากเดิมนั้นที่ผืนนี้เป็นที่ของนายเชื้อ เถื่อนถ้ำ ซึ่งนายเชื้อ เถื่อนถ้ำได้ยกและอุทิศให้เป็นโรงเรียน บ้านสามหลุม

โดยก่อนนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นายเชื้อ เถื่อถ้ำอายุ 86 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 ต.สารจิตร  ได้เข้ายืนหนังสือกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสารจิตรและศูนย์ยุติธรรมได้รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากนายเชื้อ เถื่อนถ้ำพร้อมทั้งมีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพร้อมประสานกับกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ในการดูแนวเขตที่ดิน เนื่องด้วยมี ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุอีกจำนวน 2 หลังคาเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 1ไร่ อาจจะได้รับผลกระทบ ในการขอส่งคืนที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้านสามหลุมให้แก่กรมธนารักษ์  เพื่อขอให้ช่วยในการหาทางออกและหาทางช่วยเหลือ

ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสารจิตรโดยมีนายธนกฤต ท้าวบุญยืน เป็นประธานศูยน์ยุติธรรมตำบลสารจิตร และนายธวัชชัย แผ่วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เป็นที่ปรึกษา ได้ประสาน กับทางสำนักงานธนรักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อที่จะชี้แจงให้ทราบว่า  ในกรณี พื้นที่เดิมนั้นเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านสามหลุม  ปัจจุบันได้ยกเลิกการเรียนการสอนและทางโรงเรียนจะต้องส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับทางกรมธนารักษ์  เพื่อที่จะได้บำรุงและดูแลรักษาเป็นที่ราชพัสดุต่อไป  แต่เนื่องจากมีบางส่วนที่ทางหมู่บ้านได้ใช้พื้นที่สร้างเป็นประปาหมู่บ้านทางเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ก็ได้แนะนำว่าเนื่องจาก พื้นที่ที่ สร้างประปาหมู่บ้านนั้น ทางหมู่บ้านมีการเรียกเก็บค่าน้ำประปาถือว่ามีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุที่มีผลตอบแทน  ดังนั้นในเมื่อหมู่บ้านประสงค์ที่จะดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านต่อ หน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรต้องเข้ามาดูแลและทำการเช่าพื้นที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์  แต่ จะให้หมู่บ้านเช่าช่วงเพื่อดำเนินกิจการต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางกรมธนารักษ์ก็มีระเบียบขั้นตอนในการดำเนินการอยู่  ส่วนบ้านเรือนของราษฎรอีก 2 หลัง ซึ่งเป็นบ้านของนางกัญจนพร ทิพวรรณ  บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 อายุ 46 ปีและเป็นบ้านของนางวัณนา พรมภู บ้านเลขที่ 130/2 หมู่ 8 อายุ 72 ปี ที่เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ของที่ราชพัสดุนั้น  ทางธนรักษ์แนะนำว่า  ให้นายเชื้อ เถื่อนถ้ำ ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมดำเนินการ แบ่งแยกแนวเขตและโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของนางงกัญจนพร ทิพวรรณและนางวัณนา พรมภู  ทั้ง 2 หลัง ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ไปที่สำนักงานที่ดินฯด้วย

จากการสอบถามนายเชื้อ เถื่อนถ้ำ ผู้อุทิศที่ดินให้โรงเรียนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ศูยน์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยดำเนินการขอคืนที่ดินจากกรมธนารักษ์  และก็สำเร็จตามที่ตนเองประสงค์และตนเองก็ไม่คิดที่จะเอาที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของตนเอง   และขั้นตอนต่อไปตนเองก็จะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับนางงกัญจนพร ทิพวรรณและนางวัณนา พรมภู  ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัยต่อไป ส่วนนางงกัญจนพร ทิพวรรณและนางวัณนา พรมภู ที่มีบ้านอยู่ในเขตกรมธนารักษ์ ทางกรมธนารักษ์ได้คืนที่ดินให้เจ้าของเดิมคือนายเชื้อ เถื่อนถ้ำและนายเชื้อ เถื่อนถ้ำ ก็ยินดีที่จะโอนกรรมสิทธ์ที่ดินให้กับทั้งสองคนได้มีที่อยู่ที่อาศัย

 

Related posts