กอ.รมน.พิจิตรและทหารกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 พ.อ.กฤษดา ปานทับทิม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ฝ่ายทหาร บูรณาการกำลังร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ในการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ฝ่ายปกครอง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จากกรณีฝนตกในพื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่อยู่ริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำในจุดต่างๆถูกน้ำท่วม ซึ่งล่าสุดมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดพิจิตรใน 12 อำเภอ 45 ตำบล 232 หมู่บ้าน

โดยล่าสุด กอ.รมน.พิจิตร  และคณะได้ร่วมกันนำสิ่งของซึ่งเป็นถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านวัดป่า และ หมู่ 9 บ้านทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ และ ที่หมู่ 1 บ้านไผ่ท่าโพ  ต.ไผ่ท่าโพ  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่ต้องประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านยกขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหนีน้ำอีกด้วย

สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำยม-แม่น้ำน่านยังคงทรงตัวคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มปริมานน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนจากจังหวัดข้างเคียง คือ จากเทือกเขาวังทอง จ.พิษณุโลก และ เทือกเขาเพชรบูรณ์ เนื่องจากเมื่อมีฝนตกน้ำป่าจากทั้งสองแห่งนี้ก็จะไหลบ่าเข้ามาท่วม 4 อำเภอของพิจิตรที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก คือ อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ อ.ดงเจริญ  ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำยมก็ต้องติดตามปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว

 

Related posts