พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่1จัดพิธีไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไป และดวงวิญญาณไร้ญาติในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2565

เมื่อเวลา15.00น.(4ต.ค.2565 ) ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่1 พร้อมด้วยคณะกรรมการและประชาชน ที่ได้ร่วมกันถือศีลกินเจประจำปี2565

ได้จัดพิธีไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติขึ้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และดวงวิญญาณไร้ญาติ เสริมส่งให้ดวงวิญญาณไร้ญาติทั้งหลายไปสู่สุคติ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ ไม่มีผู้ใดทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ และเพื่อเป็นการล้างหนี้กรรมตามความเชื่อกันว่า มนุษย์เมื่อเสียชีวิตละสังขารของตัวเองไปแล้ว ก็จะอยู่ในโลกของวิญญาณ จะต้องกินอาหารทิพย์ หรือต้องได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่มีผู้ทำบุญส่งมาให้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นก็จะอดด้วยความทุกข์ทรมาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัว

ประเพณีทิ้งกระจาด ถือเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่ง ที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ ของชาวจีน ซึ่งเป็นการให้ทานแก่วิญญาณไร้ญาติ เป็นที่นิยมของประชาชนมีการประกอบพิธีทั่วไปในประเทศจีนโดยของที่นำมาเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติก็จะนำมาแจกเป็นทานให้แก่ผู้ยากไร้และโครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนใกล้เคียงต่อไป โดยก่อนทำพิธีไหว้ทางคณะทรงพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาได้ออกไปเชิญดวงวิญญาณไร้ญาติตามท้องถนนและตามแยกต่างๆมารับส่วนบุญในครั้งนี้

 

Related posts