คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจัดสอบธรรมสนามหลวง ที่วัดพิบูลสัณหธรรม

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 2565 ที่ วัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำสวดมนต์ โดยมีพระครูมธุรสธรรมภาณ รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส พร้อมคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาให้การต้อนรับและให้โอาทของแม่กองธรรมสนามหลวงแก่ผู้เข้าสอบในครั้งนี้

จากที่มหาเถรสมาคมได้มติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยให้พระสงฆ์ที่ไม่เคยสอบได้มีโอกาสได้เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม ระดับนักธรรมชั้นตรี ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ได้กำหนดสอบนักธรรมชั้นตรีวันที่ 4-7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รวม 4 วัน โดยวิชาที่สอบจะมีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ประกอบด้วยวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย โดยจะสอบวันละ 1 วิชา โดยจะเริ่มสอบเวลา 13.00 -16.00 น. ทั้ง 4 วัน ซึ่งมีพระสงฆ์สามเณรจากวัดต่างๆในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา มาเข้าสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ จำนวน 280 รูป และพระสังฆาธิการที่เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบอีกจำนวน 100 รูป รวมทั้งสิ้น 380 รูป

Related posts