นายอำเภอบ้านม่วง นำกำลัง อส.บุกจับเครือข่ายยาเสพติด ยึดไอซ์ – ยาบ้ากว่า 2,500 เม็ด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง นายนพพล สอนเคน ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง / เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง / เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นำกำลังสมาชิก อส. เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่เป้าหมายที่ตำบลดงเหนือ ซึ่งปรากฎข้อมูลจากการสืบสวนว่ามีผู้จำหน่ายยาเสพติด ทั้งนี้ เจ้าพนักงานได้ใช้อำนาจตามกฎหมาย เข้าตรวจค้นบ้านที่ต้องสงสัย ตรวจพบยาไอซ์  จำนวน 5.48 กรัม และ ยาบ้า จำนวน 2,540 เม็ด ซึ่งเมื่อสอบถามกับผู้หญิงที่แสดงตนเป็นผู้ครอบครองบ้านที่เกิดเหตุหลังดังกล่าว ได้ยอมรับว่า ยาเสพติดที่ค้นพบทั้งหมดเป็นของตนเอง ได้จำหน่ายให้กับผู้เสพที่เป็นลูกค้าในพื้นที่ไปแล้ว คงเหลือไว้เป็นบางส่วน เจ้าพนักงานจึงแจ้งข้อกล่าวหา ครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 อันเป็นไปเพื่อการค้า จนเกิดการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชน จากนั้น ควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางมาทำการสอบสวนขยายผลไปสู่เครือข่ายจำหน่ายยาเสพติด และ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตรง ที่ต้องเฝ้าระวัง และ แก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด ซึ่งมีแนวโน้มก่อความเดือดร้อนให้สังคมมากขึ้น สำหรับอำเภอบ้านม่วง ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อำเภอ) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม” ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกัน ปราบปราม และ พร้อมสนับสนุนในการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Related posts