นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางนุชสุดา  เหลืองสกุลไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ นางอมรรัตน์ รุจิรารังสรรค์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ จิตอาสา 904 ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกันทรลักษ์ ที่ 9 ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลพายุ “โนรู” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565

โดยได้รับสนับสนุนถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ และผู้มีจิตสาธารณะกุศลในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์  มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 164 ครัวเรือน ประกอบด้วยตำบลหนองหญ้าลาด 13 ครัวเรือน  ตำบลทุ่งใหญ่ 55 ครัวเรือน  ตำบลน้ำอ้อม 10 ครัวเรือน  ตำบลสังเม็ก 23 ครัวเรือน  และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 63 ครัวเรือน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอำเภอกันทรลักษ์ที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นต่อไป

Related posts