นครนายก พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก กับศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

นครนายก พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก กับศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

 

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมอาคารเกตุสายเมือง ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คณะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและเยาวชนอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครนายก พร้อมผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก กับศูนย์อบรมเด็กละเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ด้านพฤตินิสัย การศึกษาและอาชีพ ภายใต้กระบวนการยุติธรรม พิทักษ์ผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต ยกระดับคุณภาพและการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ มีความยินดีในการร่วมมือเพื่อพัฒนาร่วมกันด้านการศึกษาและอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts