รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์น้ำ และเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ในพื้นที่ตำบลสะเดียง

ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ทางเข้าวัดสังกิจจาราม(ป่าช้าจีน) บ้านคลองศาลา หมู่ที่ 13 บ้านคลองศาลาพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านป่าม่วง และหมู่ที่ 12 บ้านทะเลทอง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts