พระครูวิศิษฏ์สรการ(พระครูไทย)ปธ.มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ, กลุ่มบริษัทTOA, และรองปลัด กทม. ร่วมมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด

พระครูวิศิษฏ์สรการ(พระครูไทย)ปธ.มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ, กลุ่มบริษัทTOA, และรองปลัด กทม. ร่วมมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น.

มูลนิธิพุทธสวัณณภูมิ โดยพระครูวิศิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร,ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท TOA โดยคุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ และกรุงเทพมหานคร โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

♤มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มกรุงธนเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

♤น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

♤ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)

Related posts