นายอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่ตำบลบางแตน นำทีมสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์ รองรับแผนการช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยนายก อบต.บางแตน และฝ่ายปกครองท้องที่ ได้เร่งลงพื้นที่ ตำบลบางแตน เพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมลุยลงพื้นที่รายบ้านสอบถามปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อประเมินสถานการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับพื้นที่ตำบลบางแตนนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนเป็นจุดแรกในอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมที่อยู่อาศัย โดยก่อนหน้านี้ อำเภอบ้านสร้างได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมง เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ และหาแนวทางป้องกันไม่ให้มวลน้ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การเลี้ยงปลา และกุ้งในเบื้องต้นแล้ว

แม้ว่าจากการสอบถามพูดคุย พี่น้องประชาชนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้ำท่วม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของคนริมน้ำ” อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมากในห้วงนี้ ประกอบกับอิทธิพลจากพายุโนรู นายอำเภอบ้านสร้างจึงไม่อาจนิ่งนอนใจ และเร่งลงพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับพี่น้องประขาชน ตลอดจนบูรณาการข้อมูล รวมถึงพลังสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่อไป

นายอำเภอบ้านสร้างกล่าวทิ้งท้ายว่า อำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่รองรับน้ำทั้งจากจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ผ่องถ่ายน้ำไปจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระบายลงสู่ทะเลต่อไป จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง และจังหวัดใกล้เคียงด้วย

 

Related posts