ลำปาง- ทำพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวลำปางมาช้านาน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง คณะทำงานขับเคลื่อนผู้บริหารจัดการเครือข่ายลุ่มน้ำวัง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง จัดงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง นำข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธี 2 ศาสนา รวมพลังแสดงจิตสักการะขอขมาต่อสายน้ำแม่วัง เมื่อเย็นวันที่ผ่านมา

ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ ที่บริเวณริมฝั่งลำน้ำในเขตพื้นที่วัดเกาะวาลุการาม  อ.เมืองลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯเป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ 8 รูป ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแม่น้ำวัง ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน สมาชิกกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำแม่วัง จากพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธี

โดยพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีตักน้ำจากแม่น้ำวังบรรจุลงสลุงเงิน และแห่อัญเชิญเข้าสู่มณฑปพระพุทธบาทจำลองสี่รอย จากนั้นกล่าวยอคุณแม่น้ำวัง พร้อมฟ้อนรำถวาย และแห่ขบวนเครื่องสักการะสัตภัณฑ์ไปยังมณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) พระพุทธรูปสำคัญสิ่งศักดิ์ของชาวลำปางบริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางหลังเก่า อ.เมืองลำปาฃ

สำหรับงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง  กิจกรรมทำบุญเจริญศีลภาวนาทาน พร้อมกับตั้งเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธีพราหมณ์สักการะบวงสรวงต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมตั้งจิตอธิษฐานขอเทวาอารักษ์ พระพรหมเจ้าที่ ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีอายุยืนยาว เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ประชาชนชาวลำปางและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ  เป็นพิธีกรรมความเชื่อตามแบบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทางจังหวัดลำปาง ได้นำกลับมาใช้เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “คืนชีวิตสู่สายน้ำ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” เพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของน้ำที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้จักการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและไม่ทำให้แม่น้ำสกปรก

ทั้งนี้เพื่อจะผลักดันมาตรการการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวังให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนชาวลำปางได้เห็นสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำมาอย่างยาวนาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกปักรักษา พัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม ให้แม่น้ำวังได้คงอยู่คู่กับเมืองนครลำปางยืนยาวสืบไป.

Related posts