คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจัดโครงการอบรมพระนวกภูมิในพรรษา อำเภอศรีราชา ครั้งที่2 ประจำปี พุทธศักราช 2565

เมื่อเวลา13.00น.(30ก.ย.2565) ที่วัดรังษีสุทธาวาส(ไร่กล้วย) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจัดโครงการอบรมพระนวกภูมิในพรรษา อำเภอศรีราชา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่วัดรังษีสุทธาวาส(ไร่กล้วย)  โดยมีพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชาเป็นประธานจุดธูปเทียนไหว้พระ และมอบหมายให้ พระครูมธุรสธรรมภาณ ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระนวกภูมิในพรรษา อำเภอศรีราชา ครั้งที่2  โดยมีพระนวกภูมิและสามเณรในพื้นที่คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาร่วมโครงการอบรมพระนวกภูมิในพรรษา อำเภอศรีราชา ครั้งที่2  จำนวน 280 รูป

พระครูมธุรสธรรมภาณ ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระนวกภูมิในพรรษา ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการอบรมถวายความรู้แก่พระนวกภูมิ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบธรรมสนามหลวงแก่พระนวกภูมิ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ระหว่างอยู่ จำพรรษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่พระนวกภูมิ  ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ขณะบรรพชาอุปสมบทและอยู่จำพรรษา ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนในการถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา

โดยทาง คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา  ได้จัดให้มีโครงการขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พระนวกะได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น , เพื่อให้พระนวกะได้ศึกษาปฏิบัติธรรม , เพื่อสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา , เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรม ในวิชากระทู้ธรรม, วิชาธรรม-คิหิปฏิบัติ,วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี,วิชาวินัย

โดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศาสนบุคคลและสนับสนุนกิจการพระศาสนา การจัดโครงการใน ครั้งนี้ มีพระนวกภูมิ สามเณร รวมถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 350 รูป โดยมีพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้การอบรมถวายความรู้

Related posts