ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดโครงการ งานระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลาย

วันนี้ (29 ก.ย.65) เวลา 17.30 น.  นายไมตรี   ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ งานระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk)  ภายใต้ของโครงการงานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ปี 2565  ณ  บริเวณถนนสิริโสธร  บนทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ที่ กม.8+400  โดยมีนายทรงฤทธิ์ ชยานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย และคณะ  นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา   นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้ดำเนินการปรับปรุงทางข้ามให้มีความปลอดภัยและทันสมัยมากยิ่งขึ้น   “ทางม้าลายอัจฉริยะ” เป็นจุดคนเดินข้าม “แบบใช้คนกด” มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น ติดตั้งด้วยระบบไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งกล้องวีดีโอเพื่อตรวจสอบ  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนเขตทางให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางข้ามทางม้าลาย ทำให้รถยนต์เห็นสัญญาณไฟในระยะไกลและทราบว่าเป็นทางม้าลาย ทำให้สามารถชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทัน

ทั้งนี้ เพื่อทดแทนการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาทางที่ดิน โดยถือเป็นจุดที่ 8 ของประเทศไทย

Related posts