ลำปาง- มอบรางวัลโครงการประกวดแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ปี 2565

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง  มอบรางวัลตามโครงการประกวดแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ที่ขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานได้ดูแลและตกแต่งสถานที่ทำงานให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยจัดการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. ระดับจังหวัดซึ่งจำแนกเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง และอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง 2.ระดับอำเภอ 3.ระดับตำบล หรือ อปท.และ 4. ระดับหมู่บ้าน

โดยคณะทำงานได้ตัดสินการประกวดฯ ในแต่ละระดับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ระดับจังหวัด ประเภทหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง  ประเภทหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ระดับอำเภอ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง ระดับตำบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) – รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ระดับหมู่บ้าน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร

ทั้งนี้ หน่วยงานต้องนำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้ในการต่อยอดหรือขยายผลการแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ต่อไป.

 

Related posts