พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ขอเชิญบูชาองค์ลือซุ่งเอี้ยงโจวซือ(หลือโจว)เทพเจ้าแห่งธุรกิจการค้า ที่ทำพิธีเทวาภิเษกแล้ว

ที่มณฑลพิธีเทศกาลกินเจ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ทางคณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ได้จัดทำพิธีเทวาภิเษกองค์หลือซุ่งเอี้ยงโจ้วซือ (หลือโจ้ว)เทพเจ้าแห่งธุรกิจการค้า  ณ มณฑลพิธีเทศกาลกินเจ จึงขอเชิญท่านที่สนใจบูชาได้ตั้งแต่วันนี้ ที่พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา โดยบูชาองค์ละ 4,999 บาท จัดสร้างแค่จำนวน 50 องค์ เท่านั้น  เช่าไปบูชา จะเจริญรุ่งเรืองบริบูรณ์มั่งด้วยโชคลาภวาสนาบารมี ให้กับทุกคนที่คนนำไปตั้งกราบไหว้บูชาที่บ้าน ผู้ที่สนใจติดต่อสั่งจองผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 097-186-8195

โดยการบูชาองค์ลือซุ่งเอี้ยงโจวซือ ให้ตั้ง นะโม 3 จบนำ มอ ออ นี้ ท้อ ฮุด (3 จบ) องค์ลือซุ่งเอี้ยงโจวซือ เป็นเทพเจ้าแห่งธุรกิจการค้า เป็น 1 ใน 8 เซียน (โป๊ยเซียน) เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้การเคารพสักการะมาโดยตลอด ทรงคุ้มครอง และ ดลบันดาล ให้ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคน อยู่เย็น เป็นสุข ประกอบธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม นำความเจริญรุ่งเรือง ให้กับทุกคน

Related posts