ผอ.กกท.จ.ฉะเชิงเทรา รับรางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ประจำปี 2564 จาก รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

นายวรศักดิ์ ภักดีคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

พร้อมด้วยพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น และผู้ให้สนับสนุนกีฬามวยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 66 รางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แสดงการขอบคุณ และเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากรในวงการมวย ในฐานะที่มีส่วนในการผลักดัน “มวยไทย” สู่การเป็นกีฬายอดนิยมของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts