วัดเขาไม้แดง ขอเชิญชวนร่วมบรรจุหัวใจ และดวงชะตาตนเองไว้ในองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดเขาไม้แดง ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ต.ค. 2565 ในเวลา 14.15 น.

ทางวัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและองค์ท้าวเวสสุวรรณ  ร่วมบรรจุหัวใจ ท้าวเวสสุวรรณ  (ตำนานยักษ์ตาแดง) ท้าวคุ้มภัย ท้าวบันดาลโชค (ท้าวเวสสุวรรณภาคยักษ์ 4 กรณ์ 3 ตา และ ภาคเทพ 4 กรณ์ 2 ตา ท้าวเวสสุวรรณ วัดเขาไม้แดง ท้าวคุ้มภัย ท้าวบันดาลโชค )ผู้ปกปักษ์รักษาวัดเขาไม้แดง และร่วมบรรจุดวงชะตาของตนเองไว้ในองค์ท่านเพื่อให้ท่านได้ คุ้มภัยบันดาลโชค และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดเขาไม้แดง  โดยมีกำหนดการดังนี้  ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565  เริ่มทำพิธีในเวลา เวลา 14.15 น.

โดย ประธานในพิธี พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (พระอาจารย์สง่า) เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระประธาน  หลวงพ่อยงยุทธ ธมฺมโกสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง และหลวงพ่อพุฒ สารสุข  คุณสมภพ จันทศร ตัวแทนคณะศิษย์วัดเขาไม้แดงและผู้ร่วมบุญทุกท่าน จุดธูปเทียน บูชาหลวงพ่อยงยุทธ ธมฺมโกสโล และหลวงพ่อพุฒ สารสุข- ตัวแทน จุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ประจำวันเกิด และ ประจำปีเกิด พราหมณ์บัณฑิต คำยนต์ ประธานการจัดสร้าง เป็นผู้ทำหน้าที่อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของวัดเขาไม้แดง ตลอดจนเทพเทวา เทพเทวี และประกาศฤกษ์- หลังเสร็จการอ่านโองการ นางรำ รำถวาย  ในเวลา 16.15

ประธานในพิธี ท่านพระครูวิสิฐธรรมโสภณ และประธาน ต่างๆ และผู้เข้าร่วม ทำการบรรจุดวงชะตาผู้ที่ร่วมฝากดวงชะตา และ หัวใจท้าวเวสสุวรรณ พระสงฆ์เจริญชยันโต  หลังเสร็จพิธีแล้ว ทางวัดแจกลูกอมท้าวเวสสุวรณ -ท้าวคุ้มภัย บันดาลโชค เนื้อพระแม่ธรณีผสมผงพุทธคุณเป็นของที่ระลึกแก่ทุกท่านฟรี    ท่านสามารถร่วมบุญปั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณ ภาคยักษ์ และภาคเทพ หรือฝากดวงชะตาของตนเองไว้กับองค์ท้าวเวสสุวรรณคุ้มภัยบันดาลทรัพย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลของตนเอง ท่านใดร่วมบุญ4,999บาท จะทำการติดป้ายสลักชื่อไว้ที่ฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งผู้ใจบุญสามารถร่วมบุญในการสร้าง องค์ท้าวเวสสุวรรณ  (ตำนานยักษ์ตาแดง) ท้าวคุ้มภัย ท้าวบันดาลโชค ผู้ปกปักษ์รักษาวัดเขาไม้แดง ได้ที่หมายเลขบัญชีเฉพาะกิจ หมายเลขบัญชี   6614852426 ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี พระครูวิสิฐธรรมโส ภณ (สง่า ชมเพลิน) ,พระนพภันฑ์ พลอย แสนรัก และนายบัณฑิต คำยนต์ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระปลัดนพภันฑ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง โทร 094-6641423

Related posts