คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาและอำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่วัดหนองปรือ

เมื่อเวลา16.00น.(28ก.ย.2565) ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองปรือ  หมู่2  ต.บึง อ.ศรีราชา พระครูวิบูลปริยัติกิจเจ้าคณะอำเภอศรีราชาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และทางพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้สัมโมทนียกถา ก่อนเริ่มพิธี ว่า วันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสมานฉันท์ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอจงตั้งจิตให้สงบและร่วมกัน สวดพระพุทธมนต์โดยในส่วนของคณะสงฆ์และอำเภอศรีราชาได้จัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน และจะหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยกิจกรรมที่วัดหนองปรือในวันนี้ ประกอบด้วย ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมกับพสกนิกรที่มาร่วมงานอันเป็นเสร็จพิธี

ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบำเพ็ญความดีน้อมเกล้าถวายแด่พระราชา ปลูกจิตสำนึก การสร้างความตระหนักรัก และเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

Related posts