รองผู้ว่าฯลำปาง นำคณะผู้บริหารตัวแทนข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามด้านหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  อ.เมืองลำปาง นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามจังหวัดลำปาง นำตัวแทนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีสำนักงานที่ทำการประจำอยู่ในศาลากลางจังหวัดลำปาง รวมถึงรอบบริเวณใกล้เคียง ออกมาชุมนุมรวมตัวพร้อมกัน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” ร่วมหลอมรวมพลังใจ สานสามัคคีร้องเพลงยืนตรงเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน  ก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ

ทั้งนี้ด้วย ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ เนื่องจากเป็นวันครบรอบในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติ แก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยทรงประกาศให้ มีการเปลี่ยนแปลงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รวมทั้งได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติสยาม เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 และนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ทั่วทุกพื้นที่ในแต่ละเขตท้องที่อำเภอทั้ง 13 อำเภอ ต่างได้นัดหมายร่วมกันออกมารวมตัวทำกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด ในเวลา 08.00 น.  ตามสถานที่เช่น ที่ว่าการอำเภอ  และ อปท.ทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อย่างหาที่สุดมิได้.

Related posts