เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่บ่อวินและเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อเวลา15.00น.(28ก.ย.2565) นางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ตำบลบ่อวินและเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับ นางประคอง มูลมา ที่อยู่ 270/81 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว ขาลีบทั้ง 2 ข้าง หลังจากนั้นจึงเดินทางไปที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ นายคมกริช  เกตุสอน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม บ้านเลขที่41/1 ม1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา พิการทางการเคลื่อนไหว

นางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่าการมอบรถเข็นวีลแชร์ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กับทาง กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้ใช้รถเข็นวีลแชร์แทนขาที่ไม่อาจใช้การได้เป็นปกติ ออกมาสู่สังคมภายนอก อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้ได้ออกมาต่อสู้ชีวิตต่อไป เนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาส ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้พิการ และครอบครัวที่รับมอบรถเข็นวีลแชร์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Related posts