อดีต ผบ.หน่วย SEAL ทีมช่วยเหลือ 13 หมูป่า ถ้ำขุนน้ำนางนอน ผงาดขึ้นนั่ง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ควบตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3

วันนี้ 28 กันยายน 2565 ทรภ.3/ศรชล.ภาค 3 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.ทรภ.3)/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ผอ.ศรชล.ภาค 3) ระหว่าง พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ครบเกษียณอายุราชการ) และ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ การส่งมอบเอกสารและธงประจำตำแหน่ง และการมอบของที่ระลึก

หากเรายังจำเหตุการณ์ การช่วยเหลือ 13 หมูป่า ณ ถ้ำขุนน้ำนางนอน จว.เชียงราย กันได้ ตอนนั้นท่าน พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการสถานการณ์ สามารถช่วยเหลือทั่ง 13 คนได้สำเร็จ เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่สนใจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ เช่น ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ, เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3, รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นต้น

Related posts