สุพรรณบุรี-อบต.ศรีประจันต์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

  อบต.ศรีประจันต์ ร่วมกับชาวบ้าน ตำบลศรีประจันต์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขก ดำนา ปลูกข้าว สร้างความสามัคคี ในชุมชน เพื่อต้องการส่งเสริมอนุรักษ์การทำนา ให้ชาวบ้าน เกษตรกร เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์วิถีชาวนาการทำนาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป

ที่บริเวณฝายกันน้ำ หมู่ 4  ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลงแขกดำนา โดยมีนายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ และ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล  ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อบต.ศรีประจันต์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับโดยผู้ร่วมกิจกรรมพากันแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม ชุดทำนา เพื่อร่วมในกิจกรรมการลงแขก ดำนาปลูกข้าว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถอนกล้า  มัดกล้า หาบกล้า  การตกกล้า การดำนา และการรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน มีทั้งเสียงหัวเราะ การหยอกล้อ และรอยยิ้ม

ชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนล้วนมาด้วยความเต็มใจ และดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ให้เยาวชนลูกหลานได้เห็นคุณค่าของประเพณี ชาวบ้านทุกคนที่มามาร่วมกิจกรรม ได้ทำกับข้าวร่วมรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย แม้เนื้อตัวใบหน้าจะเปื้อนด้วยดินโคลนแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม

นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ กล่าวว่า การที่ อบต.ศรีประจันต์ ได้จัดกรรมลงแขกดำนานับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการส่งเสริม เน้นการปลูกข้าว อนุรักษ์วิถีชาวนาไทย การลงแขกดำนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์การทำนา เป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เน้นการปลูกข้าว อาชีพทำนาเป็นวิถีชีวิตหลักของเราชาวอำเภอศรีประจันต์ ของเรา เป็นอาชีพดั้งเดิม ของคนไทย ที่สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง โดยส่วนใหญ่แล้วชาวนาจะใช้ชีวิตอยู่โดยสงบเรียบง่าย จะเห็นได้ว่ากิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งชาวบ้าน ครู นักเรียน

นายอำเภอศรีประจันต์ กล่าวอีกว่ากิจกรรมแบบนี้จะช่วยสนับสนุนบรรยากาศเก่าๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ส่วนตัวนายอำเภอเองโตมาแบบเด็กเมือง มาวันนี้เหมือนได้มาเข้าห้องเรียนร่วมกับทุกคน กับน้องๆนักเรียน เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน บรรยากาศแบบนี้จะต้องอนุรักษ์สืบสานไว้ต่อไป

สำหรับสีสัน และไฮไลท์ พิธีเปิดทั้งท่านประธานคือนายอำเภอ ผู้กล่าวเปิด และผู้ที่กล่าวรายงานคือ นายก อบต.ศรีประจันต์ พร้อมผู้บริการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ต่างพากันลงไปกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดกันในนา เลยทีเดียว เสร็จจากการกล่าวเปิดแล้วทั้งท่านประธาน  และคณะได้ร่วมกันถอนกล้าข้าว เพื่อจะนำไปปลูก ไปดูลีลาการถอนกล้า ฟาดกล้า และการดำนาของทั้งท่านประธาน และเด็กนักเรียน รวมถึงชาวนาตัวจริง ว่าจะคล่องแคล่วขนาดไหน  เสร็จแล้วก็พากับรับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นและอบอุ่นที่สุด

Related posts