ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กก.ตร.สภ.ศรีราชา เป็นประธานเดินธูปเทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กก.ตร.สภ.ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเทศกาลบำเพ็ญบุญกินเจ  ณ โรงเจพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ (เสี่ยถัง) จุรีกานนท์ นายกสมาคมเพียวเยี่ยงไท้ (ที่ปรึกษา กตตร สภ ศรีราชา) นายวิบูลย์ (เสี่ยตุ้ม)รักทองสุข รองนายกสมาคม (ที่ปรึกษากต.ตร สภ ศรีราชา) คณะกต.ตร.สภ.ศรีราชา นายอิทธิพัทธ์ พูลสวัสดิ์ ประธานชุมชนผาแดง

โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน การจัดงานเทศกาลบำเพ็ญบุญกิน โดยปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ตลอดระยะเวลา 10 วัน  ที่โรงเจพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงพลังความสามัคคีและร่วมใจของชาวศรีราชา ในการถือศีลกินเจ พร้อมเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปร่วมถือศีลกินเจ เป็นเวลา 10 วัน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์แล้วยังเป็นการช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย โดยมีกิจกรรมการไหว้พระ สวดมนต์ พิธีเดินธูป พิธีไหว้เทพเจ้า พิธีเปรตพลี สวดอุทิศให้แก่ผีไม่มีญาติ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมมือกันถือศีลกินเจ เทศกาลบำเพ็ญบุญกินเจ ใจอิ่มบุญได้ ที่ในโรงเจพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา

ในช่วงเวลาดังกล่าว งานประเพณีกินเจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า งานประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีแบบโบราณ โดยกำหนดให้มีการถือศีลกินเจรวมทั้งสิ้น 9 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 เดือน 9 ตามแบบปฏิทินจันทรคติแบบจีนของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในราว พ.ศ. 2170 ตรงกับสมัยอยุธยา ประเพณีถือศีลกินเจ เป็นพิธี “ยันตรกรรม”ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งปรากฏเป็นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้ง 9 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ ที่เรียกกันว่า “กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว” ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวง ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

Related posts