นายอำเภอบ้านสร้าง อบต.บางพลวง, ฝ่ายปกครองท้องที่, ทหาร และประชาชนจิตอาสา สร้างแนวกั้นน้ำ เพื่อป้องกัน และลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ ม.1 และ ม.9 ตำบลบางพลวง เพื่อร่วมกับ ทีม อบต.บางพลวง, ฝ่ายปกครองท้องที่ เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.12 และ กอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกระสอบทราย สร้างแนวกั้นน้ำ เพื่อลดผลกระทบ และป้องกันความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่วมที่อาจเพิ่มระดับความรุนแรงได้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในห้วงสัปดาห์นี้

สำหรับในพื้นที่ ม.1 ต.บางพลวง นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมทีมอำเภอ ได้เร่งรุดสร้างแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมในบริเวณที่ทำการของตลาดวิสาหกิจชุมชน เสื่อกก บ้านบางพลวง ซึ่งมีที่ตั้งใกล้ชิดกับแหล่งน้ำ พร้อมเร่งระบายน้ำ เพื่อลดระดับน้ำที่เริ่มเอ่อล้น ซึ่งเป็นการเร่งแก้ปัญหาในระยะเฉพาะหน้า เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้เริ่มมีปัญหาน้ำเอ่อล้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางน้ำที่เชื่อมโยงกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลวง, อำเภอศรีมหาโพธิ์ และอำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี ที่มีแผนการต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์นี้

หลังจากนั้น นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เดินทางไปยัง ม.9 ต.บางพลวง เพื่อนำทีมจัดกระสอบทรายสร้างแนวกั้นน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเบื้องต้น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ได้เดินทางออกมารับกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นน้ำในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตน

นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เน้นย้ำให้ อปท.ในพื้นที่ ทุกแห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และต้องเร่งรุดช่วยเหลือประชาชนให้ได้ทันท่วงที พร้อมกันนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง ยังเน้นย้ำอีกว่า ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน จะต้องมีการบูรณาการประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ และประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุด

 

Related posts