อบต.บ่อวินมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 3

นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินพร้อมด้วยนายยงยุทธ วังภูงา ปลัด อบต.บ่อวิน นายเสน่ห์ กระต่ายเพชร สมาชิก อบต.บ่อวิน ม.3 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ โดยทางครอบครัวผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

เหตุเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด  ส่วนมากจะได้รับความเสียหายเป็น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งในการประชุมในวันนี้ จะพิจารณาตามลำดับว่าแต่ละครอบครัว จะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละเท่าไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด

Related posts