งานประเพณีถือศีลกินเจพื้นที่บ่อวินเริ่มแล้ว

งานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2565 ที่บริษัทปรีดา-สมหวังซัพเวิทค์ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเมื่อเวลา10.30 น.ของวันที่ 26 ก.ย.นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีและเป็นประธานจุดธูปเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ โดยเริ่มตั้งแต่ 25กันยายน-4 ตุลาคม 2565

 

“กินเจ”เป็นการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีศีลเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนรวมทั้งระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตนเคารพบูชา การถือศีลกินเจ เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่โบราณกาล มีห้วงเวลา ยึดหลักการปฏิบัติธรรมตามศีล 5 ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมอง รักษากาย วาจา ใจให้สะอาด เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ พูดเท็จหรือข้องแวะในกามคุณ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ผักบางชนิดที่มีโทษต่อร่างกาย งดดื่มสุรายาเมาทุกชนิด ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักของการถือศีลกินเจแล้วเสมือนหนึ่งร่างกายได้รับการชำระล้างมวลพิษจากสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามาตลอดเกือบหนึ่งปี

Related posts