พ่อเมืองสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์หลังปริมาณน้ำส่อเค้าล้นอ่าง

นายวิรุฬ พรรณเทวี   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ผอ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   เปิดเผยว่า ตามที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก อ่างเก็บน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกัก จึงขอให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก  และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยเฉพาะในวันที่ 27-29 กันยายน  โดยในจังหวัดสุโขทัยมีปริมาณฝนตกในพื้นที่จำนวนมากทำให้เกิด น้ำป่าไหลหลาก ไหลเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ที่บ้านแม่สาน ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  น้ำป่าได้กัดเซาะถนน และไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายถนนขาด ทำให้ประชาชน ที่อยู่ด้านในไม่สามารถเดินทางออกมาได้

ขณะที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย ได้เพิ่มสปิลเวย์ที่เสริมบานพับไว้ แต่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์ที่เสริมไว้ นายสำราญ เขียวสำริด  นายช่างชลประทานชำนาญงานกล่าว่าขณะนี้ทางอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท่าแพ มีการเพิ่มการระบายน้ำ ในอัตราไม่เกิน 30 ลบ.ม./วินาที แต่ทั้งนี้จะควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ของลำห้วยแม่ท่าแพบริเวณ ต.บ้านแก่ง ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จึงของให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับลำห้วยแม่ท่าแพอย่าพึงตื่นตระหนกตกใจหากประชาชนที่ได้รับผลกกระทบสามารถแจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้มีการปรับแผนในการระบายน้ำได้  ส่วนที่ที่อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จำนวนมาก ทำให้เกินความจุเก็บกักของอ่าง และล้นสปิลเวย์แล้ว เช่นเดี่ยวกับอ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 108.180 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 98.345% ของความจุ

ซึ่งทางนายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ได้มีการเตรียมการรับมือน้ำไว้แล้วโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์น้ำตลอดทั้งคืน อีกทั้งยังได้มีการลดระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ เพื่อเป็นการบังคับน้ำในแม่น้ำยม ทำให้น้ำยมที่ไหลผ่านในตัวเมืองสุโขทัย จะมีระดับลดลง เพื่อเตรียมรองรับน้ำที่ล้นสปิลเวย์ ตามอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ให้สามารถระบายลงมาในแม่น้ำยมได้สะดวกและไม่ท่วมตัวเมืองสุโขทัย

Related posts