รศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ปลุกท้องถิ่นยึดโยงด้วยสิทธิ-หน้าที่ ที่.อำเภอโพนทอง

 

ร้อยเอ็ด/…

รศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ปลุกท้องถิ่นยึดโยงด้วยสิทธิ-หน้าที่ ที่.อำเภอโพนทอง

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาที่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วย “นายร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีโพนทอง เบอร์ 3 และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลในนามคณะก้าวหน้า หาเสียงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564

โดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้ปราศรัยบริเวณตลาดเช้าเทศบาลตำบลโพนทอง “ความตอนหนึ่งกล่าวว่า”คณะก้าวหน้าออกแบบนโยบายโดยดูจากงบประมาณที่เทศบาลมี กับความเป็นคนพี้นที่โพนทองของ ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม เบอร์ 3 คิดค้นออกมาเป็นนโยบายก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการและบริการสาธารณะ เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน สิ่งแวดล้อม พัฒนาพื้นที่สาธารณะ การเดินทางเข้าถึงบริการขั้ลพื้นฐาน และส่งเสริมการบริหารงานเทศบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้นโยบายดีๆ เพื่อเทศบาลก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ต้องให้โอกาสคนใหม่ๆ เข้าไปทำงาน

หลังจบการปราศรัยปิยบุตรและคณะผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล คณะก้าวหน้า จ.ร้อยเอ็ด ได้ทักทายพี่น้องทั่วตลาดมีแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขอถ่ายรูปหลังจากนั้นเดินทางไปพบปะกับพี่น้อง กลุ่มอาชีพจักรสานบ้านคำแข้ ณ ศูนย์อาชีพ บ้านคำแข้ จ.ร้อยเอ็ด

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ทิ้งท้ายว่า การเลือกตั้ง 28 มีนาคมนี้ เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่กินได้อยู่หน้าบ้านของพี่น้อง หากได้นายกเทศมนตรีมีความสามารถ บริหารงบประมาณเป็นสักคนชีวิตในบ้านของพี่น้องจะเปลี่ยนไปได้ชั่วข้ามคืน จึงอยากชวนออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆ ถ้าไม่ใช้สิทธิใช้เสียง แปลว่าปล่อยให้งบประมาณปีละหลายล้านบาท เอาไปให้ใครไม่รู้บริหาร

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts