ลำปาง-อิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบใน 5 อำเภอ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ จ.ลำปาง มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ต.เวียงมอก และ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายหลายชั่วโมงในพื้นที่เขาสูง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง จากลำห้วยสาขาต่างๆ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่เกษตร ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดย ต.เวียงมอก บ้านห้วยริน หมู่ 1 น้ำไหลท่วมถนน นาข้าว และบ้านเรือนจำนวน 4 หลังคาเรือน  บ้านปางอ้า หมู่ 4 จำนวน 5 หลังคาเรือน  บ้านแม่แสลม หมู่ 6 จำนวน 8 หลังคาเรือน  บ้านชัยชมภู หมู่ 10 จำนวน 12 หลังคาเรือน  บ้านห้วยเตาปูน หมู่ 11 จำนวน 6 หลังคาเรือน  บ้านหนองหอย หมู่ 8 เสาไฟฟ้า และบ้านเรือน

ต.แม่มอก บ้านหัวน้ำ หมู่ 1 ท่วมพื้นที่เกษตร บ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ 3 ท่วมพื้นที่เกษตร  บ้านแม่มอกใต้ หมู่ 6 ท่วมบ้านเรือน จำนวน 16 หลัง บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ 9 ท่วมพื้นที่เกษตร  ต.แม่วะ อำเภอเถิน  บ้านแม่วะลุ่ม หมู่ 1 สะพาน บ้านเรือน บ้านท่าช้าง หมู่ 2 ท่วมบ้านเรือน บ้านน้ำดิบ หมู่ 3 ท่วมบ้านเรือน  ต. แม่พริก อ.แม่พริก บ้านห้วยขี้นก หมู่ 7 พื้นที่เกษตร และบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 พื้นที่เกษตร ทั้งนี้  เบื้องต้น อ.แม่พริกและ อ.เถิน อปท.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและเร่งสำรวจความเสียหาย อย่างเป็นืางการต่อไป ปัจจุบันระดับน้ำได้เริ่มลดลงเกือบเป็นปกติแล้ว

ที่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เนื่องจาก อิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้มีฝนตกหนักและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เบื้องต้น พบเกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และดินสไลด์ ในพื้นที่บ้านเปียงใจ  หมู่ 4 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม บ้านผาช่อ หมู่ 1 และบ้านแม่สงใต้ หมู่ 10 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 7 ต.หัวเมือง และบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

เบื้องต้นนายอำเภอ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.ผู้นำชุมชน แจ้งเตือนประชาชน พร้อมอพยพคน สิ่งของ สู่พื้นที่สูง วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ทำความสะอาดบ้านเรือน หลังน้ำลดและเร่งเปิดเส้นทางที่ถูกดินสไลด์ปิดให้รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหากประชาชนได้รับผลกระทบ แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง.

Related posts