เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ครั้งที่ 2 หรือที่ชาวบ้านเรียกเทศกาลชิงเปรตคึกคัก ชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ส่วนบรรยากาศชิงเปรตทั้งผู้ใหญ่และเด็กแย่งขึ้นชิงเปรตกันอย่างสนุกสนาน

วันนี้  25 กันยายน 2565 บรรยากาศที่วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เนื่องในเทศกาลทำบุญเดือนสิบครั้งที่ 2 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเทศกาลชิงเปรต โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาได้เดินทางมาร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบครั้งที่2 เป็นจำนวนมาก

วันทำบุญเดือนสิบ ครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ประชาชนในภาคใต้เรียกว่า เทศกาลชิงเปรต โดยพุทธศาสนิกชนได้นำอาหารหวานคาว พร้อมขนมเดือนสิบไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่วัดใกล้บ้าน  สำหรับที่วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา  ได้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลานำครอบครัวมาร่วมทำบุญเดือนสิบอย่างเนืองแน่น  พร้อมทั้งให้พระสงฆ์ได้บังสุกุลอัฐิส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้  และนำเครื่องเซ่นไหว้ตั้งที่ร้านเปรต  เพื่อให้เปรตภูตได้มากินเครื่องเซ่นไหว้ ที่ลูกหลานได้มาตั้งให้กินเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ก็จะกลับไปยังนรก ในวันนี้คือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

สำหรับการชิงเปรต ประชาชนจะนำเครื่องเซ่นไหว้ตั้งที่ร้านเปรต  เพื่อให้เปรตภูตได้มากินเครื่องเซ่นไหว้ ภายหลังจากที่พระสงฆ์ได้ประกอบพิธีสวดเสร็จแล้วและพุทธศาสนิกชนได้กรวดน้ำส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษแล้ว ก็ได้ทำการตัดสายสิญจน์ เพื่อให้เปรตภูติได้ทำการกินอาหารจากเครื่องเซ่นไหว้  หลังจากนั้นประชาชนที่มาทำบุญที่วัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างวิ่งกรูขึ้นไปบนร้านตั้งเปรตและแย่งชิงสิ่งของที่ตั้งบนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนาน โดยถือว่า ใครได้กินของที่เหลือจากที่เปรตกินแล้วจะเป็นมงคลกับตัวเอง  ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทุกปี

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้น 2 ครั้ง คือ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทำบุญกันมาก จะเป็นการทำบุญครั้งที่ 2 ถือเป็นการทำบุญใหญ่คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

Related posts