ลำปาง-เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 “Time for Nature : Youth power can do : พลังธรรมชาติ : พลังเยาวชน”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแอ้ว อำเภอเมืองลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 พร้อมด้วย น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชน และชาวลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดปาง “Time for Nature : Youth power can do : พลังธรรมชาติ : พลังเยาวชน”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นถัดไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ของธรรมชาติอย่างถาวร และไม่ทำลายแต่ช่วยกันรักษาไว้

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงบูธของแต่ละอำเภอ กิจกรรมแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนบนเวทีในประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปางประจำปี 2565” การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ เยาวชนผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565” การมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ การมอบรางวัลการประกวดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ TIKTOK กิจกรรมร่วมกันจัดเก็บขยะและรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณงานกาดนั่งก้อมและรอบๆ สวนสาธารณะหนองกระทิงด้วย.

Related posts