ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย ขอบอ่างบางพระ ขอเชิญสาธุชน ร่วมงานถือศีลกินเจและทานอาหารเจในโรงทานรวมถึง ไหว้องค์เทพเจ้าในศาลเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลถือศีลกินเจ

ทางคณะกรรมการศาลเจ้าเตียวหุย(ขอบอ่างบางพระ) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ขอเชิญสาธุชน ร่วมงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2565 ที่ศาลเจ้าเตียวหุย ตั้งแต่ 25กันยายน-4 ตุลาคม 2565“กินเจ” เป็นการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีศีลเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนรวมทั้งระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตนเคารพบูชา การถือศีลกินเจ เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่โบราณกาล มีห้วงเวลา ยึดหลักการปฏิบัติธรรมตามศีล 5 ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมอง รักษากาย วาจา ใจให้สะอาด เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ พูดเท็จหรือข้องแวะในกามคุณ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ผักบางชนิดที่มีโทษต่อร่างกาย งดดื่มสุรายาเมาทุกชนิด ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักของการถือศีลกินเจแล้วเสมือนหนึ่งร่างกายได้รับการชำระล้างมวลพิษจากสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามาตลอดเกือบหนึ่งปี

โดยในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.ทางศาลเจ้าเตียวหุย(ขอบอ่างบางพระ)จะทำพิธีอัญเชิญ “องค์กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว” เสด็จมายังมณทลพิธี  เพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะขอพรในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2565 ตลอดทั้ง 10 วัน จึงขอเชิญสาธุชนเเละผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เเละ เว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ อุทิศเป็นทานบารมี  เพื่อให้ท่านเเละครอบครัวให้พ้นจากเภทภัย ภยันตรายทั้งปวง และในช่วงเวลา19.00น.ของทุกวันของเทศกาลกินเจ จะมีพิธีเวียนธูปที่ศาลขอเชิญสาธุชนเข้าร่วมพิธี รวมถึงเชิญชวนสาธุชนเข้ามาสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลเจ้า และเทพเจ้าทุกพระองค์ในศาลเจ้าพ่อเตียวหุย เพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้

ทางคณะกรรมการศาลเจ้าเตียวหุยได้จัดโรงทานเจไว้ให้ประชาชนเข้ามารับประทานได้ตลอดทั้ง 3 มื้อ รวมถึงสามารถตักกลับไปรับประทานที่บ้านได้อีกด้วย ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพ โรงทานเจ หรือจะบริจาค ผลไม้ หรือผักมาทำอาหารเจในโรงทาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอุ้ม(คณะกรรมการศาลเจ้าเตียวหุย) โทร 087-612-2687 ได้ทุกวัน

 

Related posts