เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและอบรมให้ความรู้กับผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565

เมื่อเวลา10.00น.(24ก.ย.2565) ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและอบรมให้ความรู้กับผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีนายสุพงษ์ พันเฉลิมชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและอบรมให้ความรู้กับผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565

โดยมีนายสรพงษ์ ชุ่มหฤทัย ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กล่าวรายงาน  ซึ่งในงานได้มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่คนพิการ ที่ถูกต้องและเหมาะสม   และให้ความรู้ด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้คนพิการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงาน

ซึ่งได้มีวิทยากรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับสุขภาพมาบรรยายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่คนพิการควรรู้และป้องกันตนเอง ซึ่งในงานได้มีการเลี้ยงข้าวแก่ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการอีกด้วย และในภาคบ่ายจะได้พาคนพิการเที่ยวชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยนายธนะพัฒน์ (นายกฮุ้น) พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ให้ความสำคัญกับคนพิการในพื้นที่เป็นอย่างมาก ในการจัดงานครั้งนี้  ได้อาสาสมัครกู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจำนวน 40คน และนักศึกษาจิตอาสาจากกรุงเทพมหานคร 40 คนมาช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ คนพิการที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

Related posts