ศรีสะเกษ !! สศส.MOUกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สานฝันศรีสะเกษให้เป็นแหล่งท่องกลางเมือง

เมือวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ถนนราชการรถไฟ1 หลังสถานีรถไฟศรีสเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือMOU และกระบวนการ Co-Creation Sound of Sisaket ระหว่าง นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และ ดร.ชาคริต  พิชญางกูร ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์กรมหาชน)  หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี    โดยมี ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์   นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ  น.ส. สิริลักข์ เหมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบลเพ้นท์ส ประเทศไทยจำกัด นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  นายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯนำหัวหน้าส่วนการบริหารจากเทศบาล ประธานYEC ประธานชุมชน และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองเก่าแก่ที่มี  4 ชนเผ่า  มีประเพณีหลากหลาย แตกต่างกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุข 2-3ปีที่ผ่านมา  แม้มีสถานการณ์โควิด-19   แต่จังหวัดศรีสะเกษโดยการนำของนายวัฒนา   พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนาเมืองทำให้มีอัตราความเจริญเติบโตภาคการเกษตรสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรามีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น มีศักยภาพในด้านต่างๆ แม้แต่เกาะกลางน้ำแห่งเดียวที่ทางเทศบาลสร้างไว้ก็ใช้อย่างคุ้มค่า  มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  หอสูง  และสวนสาธารณะหลายแห่ง  ซึ่งต่อไปเราจะมีการขยายการท่องเที่ยวทางน้ำอีก  หวังว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งและจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองผ่าน  ถ้าไม่ตั้งใจมาก็ไม่รู้ว่าศรีสะเกษอยู่ที่ไหนทั้งๆที่เรามีของดีมากมาย  ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  ศรีสะเกษสร้างชื่อเสียงมากมายในเรื่องต่างๆ  เช่นในเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟ   ข้าวหอมมะลิ  กระเทียม   เราไม่เป็นที่สองรองใคร   ศรีสะเกษเป็นเมืองเงียบๆไม่หวือหวาแต่ก็น่าอยู่  การที่เราถูกเลือกบริเวณนี้เป็นย่านเมืองเก่า  หากเราทำสำเร็จก็ต้องขอบคุณ สศส. ที่สร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้เราอีกหนึ่งแห่ง

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์   นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เราได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 8 ของปีในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในอนาคตจังหวัดศรีสะเกษ  เรามี ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษผลักดันให้อุตสาหกรรมด้านบันเทิงโด่งดังเป็นที่รู้จักในภาพยนต์เรื่องไทบ้าน  พัฒนาเมืองเป็น  Sport City สร้างรายได้จากการจัดกีฬาทำให้มีผู้มาเยือนจำนวนมาก  เรามีศักยภาพของนักสร้างสรรค์ในพื้นที่  มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น หากพัฒนาย่านวงเวียนแม่ศรีเป็นศูนย์กลางของเมืองได้จะสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้มาก  วันนี้ได้พวกเราได้ระดมความคิดร่วมกันระหว่างเด็กรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาศรีสะเกษ  ขอชื่นชมและขอบคุณคณะทำงานจาก สศส.ที่จัดโครงการพัฒนาผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษภายใต้ชื่องาน Sound Of Sisaket  สานฝันของชาวศรีสะเกษให้เป็นจริง ทุกภาคส่วนยินดีต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Related posts