คลองหาดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่สาธารณะ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23ก.ย.65 ณ สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์  นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธี โดยมีนายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พื้นที่ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน พื้นที่ชายฝั่งทะเล) เนื่องในวันมหิดล

นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์  นายอำเภอคลองหาด กล่าวว่า นำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเนื่องในวันมหิดล พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน กำลังของ ทหาร ตำรวจ อส.อำเภอคลองหาด สมาชิกเทศบาลตำบลคลองหาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในครั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะชื่นแห่งนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Related posts