ฉะเชิงเทรา จิตรกร นั่งประธานหอการค้าแปดริ้ว คนใหม่ พร้อมดันสู่เมืองน่าอยู่

ฉะเชิงเทรา จิตรกร นั่งประธานหอการค้าแปดริ้ว คนใหม่ พร้อมดันสู่เมืองน่าอยู่

วันที่18 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 โดยมี นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมมีวาระสำคัญคือ การแถลงผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทาง ‘ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า’ และเพื่อรองรับต่อการพัฒนา ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

และวาระการเลือกตั้งประธานหอการค้าฯ มีสมาชิกเสนอชื่อเพียงรายเดียว โดยไม่มีผู้เสนอชื่อผู้เข้าแข่งขัน สมาชิกจึงต้องขอแสดงความยินดีกับคนใหม่ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา วาระปีบริหาร 2564-2565 ณ รร.ซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมืองฉะเชิงเทรา.

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts