ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”หยุด ก่อนทางม้าลาย”เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” โดยมีนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง นำนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายให้แก่นักเรีนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม นั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวทาง และนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัยมีการทาสีตีเส้นบนพื้นจราจรบนพื้นจราจรทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ในวันนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดจัดกิจกรรม ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” สำหรับการจัดกิจกรรม Kick off ในวันนี้ ได้จัดขึ้น ณ บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนุนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ Z00m ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

 

 

Related posts