พังงา-ผู้ว่าพังงานำทีมคิกออฟ รณรงค์สร้างจิตสำนึก ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี

พังงา-ผู้ว่าพังงานำทีมคิกออฟ รณรงค์สร้างจิตสำนึก ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าโรงเรียนกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงานายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี” โยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูนักเรียนและภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร ที่มีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสก่อเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมถึงประชาชนในทุกพื้นที่

นายสงบ สะโตน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้น สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้พยายามช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางข้ามทางม้าลายมีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน และให้มีแนวทางการดำเนินการ โดยกำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่นๆตามที่เห็นสมควร โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ให้นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติดามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทางSocial Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลาย แก่โรงเรียนนำร่อง จำนวน 7แห่ง ร่วมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ “นักขับตัวอย่าง” ร่วมกันทาสีทางข้าม (ทางม้าลาย)พร้อมแจกสื่อรณรงค์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และร่วมกันติดป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % หน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง

 

 

Related posts