ลำปาง-อบจ.ลำปางบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต.ทุ่งผึ้ง ช่วยรับซื้อมะนาว 40 ตัน

ลำปาง-อบจ.ลำปางบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต.ทุ่งผึ้ง ช่วยรับซื้อมะนาว 40 ตัน

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายง่นว่า น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะผลผลิต (มะนาว) ตกต่ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ ผู้ปลูกมะนาวได้รับความเดือดร้อน โดยได้ทำการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวตำบลทุ่งผึ้ง รวมจำนวน 40 ตัน

 

โดยนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แจ้ห่ม เขต 2 พร้อมด้วยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายติ๊บ บุญยืน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองมาย นายสำรวย ปัทม์ธรรม เกษตรอำเภอแจ้ห่ม นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง นายอเนก ประสม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรร่วมต้อนรับ

 

น.ส.ตวงรัตน์ กล่าวว่า จากปัญหามะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ อบจ.ลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว โดยรับซื้อและเร่งระบายออกสู่ตลาดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอาจจะช่วยได้ไม่มาก แต่ก็พยายามกระจายให้ความช่วยเหลือมากที่สุด แบ่งเป็นรับซื้อจากเกษตรกรกลุ่มมะนาวแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านแจ้คอน รวมจำนวน 40 ตัน สำหรับผลผลิตที่รับซื้อในครั้งนี้จะดำเนินการดังนี้ 1.ส่งให้ มรภ.ลำปางหรือ มทร.ล้านนา ลำปาง นำไปทำปุ๋ย หรือแปรรูปทำเป็นมะนาวผง 2.ส่งให้โรงเรียนอนุบาลเกาะคานำไปทำน้ำยาทำความสะอาด 3.จัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน พม.จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปางเพื่อนำเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร 4.นำไปจำหน่ายในกาดก้อม@หนองกระทิง เป็นต้น

และได้เสนอแนวคิดการแก้ปัญหามะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเสนอให้เกษตรกรแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เช่น ทำเป็นมะนาวผง ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาได้ เป็นการถนอมอาหาร ช่วยเพิ่มอายุผลผลิตให้อยู่ได้นาน โดย อบจ.ลำปางก็มีนโยบายที่จะพัฒนาสินค้า แปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น และหากต้องการให้ อบจ.ลำปางช่วยสนับสนุนประสานกับสถาบันการศึกษา จัดทำโครงการหรือนำงบประมาณมาช่วยเหลือในส่วนนี้ก็สามารถประสานเรื่องเข้ามาได้ เพราะ อบจ.ลำปางก็มีความยินดีเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

 

ทั้งนี้ จ.ลำปางมีพื้นที่เพาะปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ 1,761 ไร่ ปลูกในพื้นที่ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จำนวน 1,512 ไร่ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ประมาณการผลผลิตจำนวน 835 ตัน ในช่วงฤดูฝนปริมาณผลผลิตมะนาวทุกพันธุ์ออกพร้อมกันทั่วประเทศจำนวนมากส่งผลทำให้ปริมาณมะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบกับในปี พ.ศ.2565 ไม่มีผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ตามปกติ ปัจจุบันเกษตรสามารถส่งจำหน่ายให้โรงงานแปรรูปมะนาว จ.เชียงใหม่ เพียง 8-9 ต้น/สัปดาห์ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำผู้ปลูกมะนาวได้รับความเดือดร้อน.

 

 

Related posts