ชุมพร บจ.ประชารัฐรักสามัคคีชุมพรฯ ประสานความร่วมมือ มทบ.๔๔ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.๔๔มอบหมายให้ พันโทปรีชา พูนทอง รับมอบฟักทอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๔๔ ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชุมพร(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

นำโดยนายนิคม ศิลปศร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชุมพรฯ และน.ส.มัทณียา การบรรจง ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชุมพรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้แก่ ฟักทอง จำนวน ๑๒๕ กิโลกรัม เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วย  ดังนี้

๑. กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๔ สั่งซื้อจำนวน ๑๐๕ กิโลกรัม

๒. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ สั่งซื้อจำนวน ๒๐ กิโลกรัม

 

Related posts