สุพรรณบุรีโรงเรียนวัดวรจันทร์จัดงานปันน้ำใจคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวรจันทร์100ปี

สุพรรณบุรีโรงเรียนวัดวรจันทร์จัดงานปันน้ำใจคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวรจันทร์100ปี

ที่โรงเรียนวัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชาวบ้านวรจันทร์ ร่วมกันจัดงานปันน้ำใจ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวรจันทร์ โดยมี ตร.อุดม โป่รงฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เปิดงานมี ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรจันทร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการ

ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรจันทร์ กล่าวว่าโรงเรียนวัดวรจันทร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2465 จนถึงปัจจุบันครบ 100 ปี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดวรจันทร์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน โครงการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ได้รับบาดเจ็บ คณะกรรมการขั้นพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครองจึงได้หารือกันและมีมติร่วมกันให้จัดงานนี้ขึ้นภายใต้ชื่อ ปันน้ำใจ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวรจันทร์

ตร.อุดม โป่รงฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน”ปันน้ำใจ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวรจันทร์”และในโอกาสที่โรงเรียนวัดวรจันทร์ ก่อตั้งมาครบ 100 ปี จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดงานวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนโพธิ์พระยา ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีส่วนผลักดันให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี โรงเรียนวัดวรจันทร์แห่งนี้นับเป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรดี มีความสามารถมีประสิทธิภาพ และชุมชนก็เข้มแข็งให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจึงสามารถอยู่มาได้ถึง 100 ปี ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ ว่าถึงแม้บุตรหลานของท่านจะเรียนโรงเรียนวัดแต่ก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ตนเองก็เคยเรียนโรงเรียนวัดมาก่อนรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านก็เคยเรียนโรงเรียนวัด และได้ดี

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีพิธีทำบุญ พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมบุญ ต่อนักเรียน มีการละเล่นการแสดงของเด็กนักเรียน เช่นรำกลองยาว การแสดงขี่ม้าก้านกล้วย รีรข้าวสาร มอญซ่อนผ้า และรำเพลงรำวงสุพรรณ ที่ขับร้องโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งานนี้นักเรียนนำมาร้องโดยใช้วงระนาดซึ่งบรรเลงโดยนักเรียนโรงเรียนวัดวรจันทร์

โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จาก ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบเงินสนับสนุนเงินโรงเรียน 100,000 บาท “ร่วมทำบุญซื้อเก้าอี้ อุปกรณ์เทคโนโลยี และบริหารจัดการพื้นที่ (ปรับภูมิทัศน์) และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาอีก 100,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดวรจันทร์ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้ปกครองผู้นำชุมชนและองค์กรการกุศล มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดวรจันทร์

ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี

 

 

 

 

Related posts