ชลบุรี-รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดงาน Music On the Beach 2022 ริมหาดพัทยา 11 วงดุริยางค์ทั่วประเทศร่วมชิงชัยสร้างสีสันการท่องเที่ยว

วันที่ 18 ก.ย.65 ที่บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music On the Beach 2022 โดยมี นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่างานกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music On the Beach 2022 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และสนับสนุนการใช้ Soft Power ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี

นอกนี้ยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ มีระเบียบวินัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีวงดุริยางค์ชื่อดังระดับประเทศเข้าร่วมถึง 11 วง มาร่วม battle กันริมหาดพัทยา

มีรายงานว่ากิจกรรมได้รับความความสนใจจากนักท่องชาวไทยและชาวต่างชาติในระดับที่น่าพอใจ ก่อนจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด

Related posts