ศรีสะเกษ !! วัดป่าประชาสามัคคีฉลองอายุวัฒนมงคล 58 ปี พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ประพฤติดีแต่ยากจน 120,000 บาท

เมื่อวันที่ 18  กัยนยายน 2565 ที่วัดป่าประชาสามัคคี ตำบลขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  พระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุติ  เป็นประธานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 58 ปี 34 พรรษา  พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ประพฤติดีแต่ยากจน โดยมีนายเทพพิทักษ์ เหมือนสววรรค์ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอขุนหาญ  นายอมรเทพ สมหมาย ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต5 พรรคเพื่อไทย นายธเนศ แพงมา สจ.เขตอำเภอขุหาญ และนายธนวัฒน์ ชยณัฐฐปนนท์ นำคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ 2 ชั้น และสถานที่ปฏิบัติธรรมครบวงจร ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเจริญพระ พุทธมนต์เย็น ฟังเทศน์ 3 ธรรมมาส แสดงธรรม โดยพระเทพวชิรญาณโสภณ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลา จังหวัดสุรินทร์

ในโอกาสนี้ พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี ได้มอบเงินจำนวน 50,000บาท  เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลขุนหาญ และนายเทพพิทักษ์ เหมือนสววรรค์ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอขุนหาญ นายอมรเทพ สมหมาย ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต5 พรรคเพื่อไทย  และนายธเนศ แพงมา สจ.เขตอำเภอขุหาญ  ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ประพฤติดีแต่ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัดป่าประชาสามัคคี จำนวน 11 โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโนนสุง อ. ขุนหาญ  รร.มัธยมบักดองวิทยา อ. ขุนหาญ รร.พยุห์วิทยา อ.พยุห์ รร.การเกษตร์ประชาตาทาด อ.กันทรลักษ์  รร.บ้านดอนข่า อ. ขุนหาญ รร.บ้านกระเบา  อ. ขุนหาญ รร.บ้านกระเจา อ.ขุนหาญ  รร.บ้านกำแมด อ.ปรางค์กู่  รร.บ้านหนองบัว อ.ขุนหาญ  รร.น้านโคก อป.พร.32  อ กันทรลักษ์  และรร.บ้านอาคุณ จ.สรินทร์  รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีศิลปินดารานักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 ได้ร่วมกิจกรรม“ทำบุญได้เสื้อ ใส่เสื้อได้บุญ” หารายได้มอบเป็นทุนสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย

พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี  กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดป่าประชาสามัคคี ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 13 ปี แล้ว มีโรง เรียนต่างๆจากทั้งใน จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง  เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี ปีละประมาณ 50 แห่ง และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์และผู้ใจบุญทั้งหลาย มาร่วมสร้างสรรค์ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะว่าถ้าคุณธรรมหรือศีลธรรมไม่กลับมา โลกาก็จะวินาศ มีความเดือดร้อน ไม่มีความร่วมเย็น ซึ่งทางวัดป่าประชาสามัคคี มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ สามารถร่วมบุญทางออนไลน์ได้ที่ 55726936 98 ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าประชาสามัคคี สอบถามโทร 08-1 938-3586  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่.พระครูธรรมธรสมพล ปณฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี

Related posts