ปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน กว่า 500 คัน ตามโครงการอบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานตามโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนนักปั่นจักรยานกว่า 500 คันร่วมปั่นในครั้งนี้

สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ น่าสนใจมากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์ เชิงอนุรักษ์ และมีวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย สามารถดึงดูด และรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศได้ แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ อาทิ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มัสยิด 300 ปี วัดชลธาราสิงเหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ป่าพรุสิรินธร อุทยาน แห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี หาดนราทัศน์ อ่าวมะนาว หาดบ้านทอน น้ำตกต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันนำไปสู่การเพิ่มปริมาณ นักท่องเที่ยวและรายได้ เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกระจายรายได้ภายในชุมชน ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย โดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีของประชาชน กับทุกภาคส่วน ตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน

ทั้งนี้การดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมกันทํากิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเงินบริจาคแก่เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส – จุดสิ้นสุด ณ อ่าวมะนาว

ร่วมรับฟังการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทําความสะอาดและเก็บขยะ ณ อ่าวมะนาวด้วย

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันนำไปสู่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้ เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ตามแนวทาง การท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน โดยต้องขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานโครงการในวันนี้ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้น เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว และรายได้ของจังหวัดนราธิวาสต่อไป

โดยออกจากจุดสตาร์ทบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ไปตามถนนเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามเส้นทางถนนสุริยะประดิษฐ์ เส้นทางบายพาสไปจนถึงหาดนราทัศน์ และร่วมเก็บขยะในกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากลบริเวณหาดนราทัศน์ พร้อมชมความงดงามของบรรยากาศสองข้างทางและวิถีชีวิตยามเช้าของประชาชนชาวนราธิวาส และมุ่งหน้าสู่หาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหาดจากเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 4 กิโลเมตร และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหาดอ่าวมะนาวอีกด้วย

Related posts