ชมรมชาวใต้ อ.ศรีราชา ชลบุรีจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อทำบุญให้กับบรรดาบรรพบุรุษที่ล่วงลับและเป็นการถือโอกาสพบประกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวใต้ที่อยู่ในชลบุรีด้วยกัน

ตั้งแต่ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาที่บริเวณภายในวัดบ้านนาเก่า ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวและตัดริบบิ้นเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบขึ้น โดยมีนายเธียรชัย นาคอนันต์พิศาล ประธานชมรมชาวใต้ อ.ศรีราชากล่าวรายงาน โดยมีนายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายจตุพร บุญชอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และบรรดาชาวภาคใต้ที่เข้ามาทำงานในเขตอำเภอศรีราชา และใกล้เคียงจำนวนหลายร้อยคนเข้าร่วมในงานประเพณีดังกล่าว

สำหรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วจากความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมานานที่ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วยังต้องใช้เวรกรรมอยู่ในยมโลก และจะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัวของตนในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ถึงแรม 15 ค่ำ ซึ่งทำให้เกิดการทำบุญทำทาน อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในวันงานถือเป็นเสมือนวันรวมญาติ โดยร่วมกันจัดสำรับอาหารที่เรียกว่า “ หมรับ “ ซึ่งสำรับอาหารที่จัดไว้จะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งเตรียมไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ส่วนอีกชุดเตรียมไว้สำหรับผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติหรือไม่มีใครทำบุญไปให้โดยจะตั้งขบวนก่อนทางเข้าวัดเรียกว่า “ ตั้งเปรต “ หลังจากทำการบำเพ็ญกุศลเรียบร้อย ผู้ที่เข้าพิธีก็จะแย่งอาหารที่เหลือจากการบำเพ็ญกุศล โดยมีความเชื่อที่ว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้เปรตนี้ เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ กินแล้วจะได้กุศลแรงและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีการยึดถือกันมาแต่ครั้งโบราณและเรียกพิธีนี้ว่า “ ชิงเปรต “ หรือ การแย่งอาหารจากเปรต นอกจากการทำบุญแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงการละเล่นต่างๆของภาคใต้มาแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชมกัน อาทิ การแสดงรำมโนราห์  เป็นต้น นอกจากนี้ทางชมรมฯยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนวัดบ้านนาจำนวน35ทุนอีกด้วย

 

Related posts