นายกหนึ่ง เดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ ภายใต้โครงการ อบต.บ่อวินพบประชาชน

เมื่อเวลา13.30 น.ของวันที่ 18 ก.ย.ที่หมู่บ้านนาราศิริ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน, ผู้อำนวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รวมทั้ง อ.ส.ม. ของ อบต.บ่อวิน ลงพื้นที่ หยอดทรายอะเบท เพื่อเป็นการป้องกันลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.บ่อวิน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้าน ตัดแต่งกิ่งตัดไม้ ตัดหญ้า  เพื่อรับฟังความต้องการด้านต่าง ๆ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการในด้านต่าง ๆ ได้ตรงความต้องการของของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งผลการจากการพบปะพูดคุย  ได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ว่าต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือหรือพัฒนาด้านใด อาทิ  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   โดย นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินพร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จึงได้รับว่าจะได้ดำเนินการศึกษาข้อระเบียบ และแนวทางในการส่งเสริมให้ตรงความต้องการของประชาชนในท้องที่ต่อไป

โครงการ อบต.พบประชาชน จึงเป็นโครงการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง และตรงความต้องการมากที่สุด เพราะการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นการดำเนินงานที่มีประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน ในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงนั่นเอง

https://streamable.com/guirwa

Related posts