พังงา-ธ.ก.ส. เดินหน้าจับมือชุมชนสร้าง “ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา” ในแหล่งต้นน้ำของชุมชน ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

พังงา-ธ.ก.ส. เดินหน้าจับมือชุมชนสร้าง “ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา” ในแหล่งต้นน้ำของชุมชน ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

วันที่18 มีนาคม 2564 ที่บ้านบางนุ ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา” โดยมีพระประสาธน์ธสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง-ตรัง (ธ) นายมานพ จินาไหม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ธกส. ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม โดยมีการปล่อยน้ำจากหน้าฝายเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมกับร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลา บวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่า

นางจิตภินันท์ กัวหา ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการ“สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานในการทรงงาน ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน ในการนี้สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงาได้จัดทำโครงการสร้าง “ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา”ที่บ้านบางนุ ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยได้สนับสนุบงบประมาณในการก่อสร้างฝายแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพิ่มความชุ่มชื่น ฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ รวม 116 ครัวเรือน ในพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจ อีกทั้งร่วมกันในการกำหนดกฎระเบียบ การดูแลรักษาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย

ด้านนายมานพ จินาไหม เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เริ่มโครงการสร้างฝายชะลอน้ำมาตั้งแต่ปี 2553 ได้สร้างฝายให้กับชุมชนต่างๆทั่วประเทศกว่า 6,500 ฝาย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ธ.ก.ส.จึงได้จัดทำโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างฝายนั้นทาง ธ.ก.ส.ได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยประชาชนในพื้นที่จะร่วมแรงร่วมใจกันใช้แรงงาน ซึ่งในปีนี้นั้น ธ.ก.ส.ได้สร้างฝายไปแล้วจำนวน 68 ฝาย เป็นการสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ สร้างป่าสร้างแหล่งน้ำให้พี่น้องในชุมชนได้อุปโภคบริโภค

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

Related posts