ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโปรดให้พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี

วันนี้ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี  ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว คือ พื้นที่ชั้นใน โดยเมื่อปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน และไร่นาของราษฎร ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2565 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงมีความห่วงใยต่อราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมอีก 500 ชุด มามอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอธัญบุรีในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนงานราชการในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้การเชิญถุงยังชีพพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามพระประสงค์

จากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดปทุมธานี ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้ว เช่น การจัดระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้การสนับสนุนรถ เรือ ในการขนย้ายผู้ประสบภัย เสริมคันดิน จัดหากระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วม จัดทำสะพานไม้ โป๊ะแพลอยน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง แจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ สำรวจและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าในจุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมถึง เป็นต้น

Related posts