ผู้สมัครทีมนายกเทศมนตรีตำบลสองกลุ่มเมืองสองพัฒนาเบอร์4

ข่าวแพร่

ผู้สมัครทีมนายกเทศมนตรีตำบลสองกลุ่มเมืองสองพัฒนาเบอร์4 นายไกรพล คูหิรัญศิริ พร้อมสท.ทั้งเขต1เขต2ลุยติดดินพบพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลไกล้โค้งสุดท้ายมอบนโยบายเด่น

 

วันอาทิตย์ที่28 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ชาวชุมชนเทศบาลตำบลสอง เป็นวันที่ทุกคนตัดสินใจเข้าคูหาอย่างไม่ลังเลใจหลังมีทีมผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสอง จำนวนทั้ง4ทีมลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองหลังได้มีการครบวาระลง โดยมีผู้สมัครนายกและสมาชิกเทศบาลเพื่อเข้ามาบริหารงานต่อก่องานใหม่เริ่มลงพื้นที่พบประชาชนกันอย่างต่อเนื่อง ทั้ง4ทีม มีเบอร์1 ด.ต.สุทัศน์ เรืองวัฒนา กลุ่มเมืองสองก้าวหน้า”เบอร์2 นายสุวิทย์ รัชดาธณวัฒน์ “เบอร์3 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม กลุ่มฮักเมืองสอง “เบอร์4 นายไกรพล คูหิรัญศิริ กลุ่มเมืองสองพัฒนา พร้อมทีมงานคณะผู้บริหารมี นายประสงค์ เทพละออ รองนายกคนที่1 นายวิโรจน์ คะลา รองนายก คนที่2 นายประดิษฐ์ ปิ่นทอง ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวอรอมล แก้วแกมเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองทั้ง2เขต เขตเลือกตั้งที่ 1เบอร์ 7นายสุมน ศรีโพธิ์(สมุน) เบอร์ 8นายพงศ์พันธุ์ โชติศรีพันธุ์พร(น้องกบ)เบอร์ 9 นางสาคร มังกร(สาคร)เบอร์10 นายนิคม อาทิตย์ (คม)เบอร์11 นายนิพนธ์ คำหย่อน (รัน)เบอร์12 นายเฉลิมพล ธนันชัย (น้องโย)เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์9 นายฤกษ์ชัย สมเพ็รช (ตุ๋ย)เบอร์ 10 นางสุขุมาลย์ รอดภัย(ต้อย)เบอร์ 11 นายสำราญ ผิวละออ (เกตุ) เบอร์12นายดวง มหาวงศ์ (ซิม)เบอร์13 นางสุมลรัตน์ อุษา (สมร)เบอร์14 นายปริญญา อุปกิจ (หนานญา)

ทั้งนี้การลงพื้นที่หาคะแนนสะสมของแต่ละเขตของเทศบาลตำบลสองผู้สื่อข่าวได้เกาะติดสถานการณ์แต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละทีมแต่ละกลุ่มต่างชูนโยบายหลักในการหาเสียงกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันส์ โดยเฉพาะกลุ่มเมืองสองพัฒนาได้คัดเลือกทีมคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพ และทีมงานสมาชิกสภาที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถความรู้พร้อมนำปัญหาในด้านต่างๆในชุมชนเขตเทศบาลตำบลสองมาพัฒนาด้วยการมุ่งมั้นพัฒนา นำพาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ความโดดเด่นทางการศึกษา สุจริตโปร่งใส เพื่อนำพาความเจริญสู่ชาวเทศบาลตำบลสองให้เจริญ รุ่งเรือง นำพาเศรษฐกิจอย่างเฟื่องฟู วันอาทิตย์ที่28 มีนาคม พ.ศ.2564 เข้าคูหาอย่าลังเลใจ พร้อมเลือกคัดสรรค์เอาคนดีเข้าสภามาบริหารชุมชนเทศบาลตำบลสองสืบไป

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts