จ.อุตรดิตถ์ เปิด “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ประจำปี 2565” 

จ.อุตรดิตถ์ เปิด “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ประจำปี 2565”

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565” ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดมีการมอบรางวัลการประกวดลางสาด ลองกองหวาน ผลไม้ และการจัดกระเช้าผลไม้ รวมถึงการแข่งขันยำลางสาดลีลาซึ่งสร้างสีสันให้กับการจัดงานในปีนี้เป็นอย่างมาก

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565” ครั้งที่ 36 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตลางสาด ลองกองและผลไม้อื่นๆของจังหวัดให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ของสินค้า OTOP ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรของจังหวัด โดยจัดระหว่าง วันที่ 13-22 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

.

สำหรับผลผลิตลางสาด/ลองกองในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ ว่า มีกลิ่นหอม รสชาติหวานอร่อย โดยขณะนี้ลางสาดให้ผลผลิตแล้ว 7,976 ไร่ ผลผลิตรวม ประมาณ 4,510.01 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 94.27 ล้านบาท ส่วนลองกองให้ผลผลิตแล้ว 26,114 ไร่ ผลผลิตรวม ประมาณ 28,765.72 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 862.97 ล้านบาท ส่วนกิจกรรมภายในงานพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดการออกแบบ และตัดเย็บชุดผ้าทออุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด“ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (OTOP) ไมค์ทองคำ การประกวดประกอบอาหารจากลางสาด

.

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts